Privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding

Welkom bij 4traffic. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, en beschermen wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten.

1. Gegevensverzameling

Wij verzamelen verschillende soorten informatie om u van dienst te kunnen zijn:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

 • Gebruiksgegevens: Informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals IP-adres, browser type, bezochte pagina’s, tijd en datum van uw bezoek, tijd besteed op die pagina’s, enz.

 • Cookies en trackingtechnologieën: Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om de functionaliteit van onze website te verbeteren en uw ervaring te personaliseren.

2. Gebruik van Gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze diensten te leveren en te onderhouden.

 • Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten.

 • Om klantenondersteuning te bieden.

 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.

 • Om de veiligheid en beveiliging van onze website te monitoren.

 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

3. Gegevensbescherming

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Hoewel wij ons best doen om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die via het internet wordt verzonden niet garanderen.

4. Delen van Gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhandelen of anderszins overdragen zonder uw toestemming, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid:

 • Met dienstverleners die ons helpen onze website te beheren en onze diensten uit te voeren.

 • Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek of juridische procedure.

5. Uw Rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die wij over u hebben.

 • Onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren.

 • Uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 • De verwerking van uw gegevens te beperken.

 • Uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

6. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via:

 

 • web@4traffic.io

Vraag een gratis audit aan

Het kan nooit kwaad om je campagnes of SEO te laten controleren. Je hebt niets te verliezen en alles te winnen!

We zullen je e-mail niet spammen of weggeven.